Somatic Experiencing

SE – er en kroppsorientert metode for bearbeiding av traumatiske opplevelser. Metoden er utarbeidet av dr. Peter A.Levine, amerikansk forsker og terapeut med doktorgrad innen psykologi og medisinsk bio-fysikk.

Unknown«Peter A. Levine, PhD, holds doctorates in both medical biophysics and psychology. The developer of Somatic Experiencing®, a body-awareness approach to healing trauma, and founder of the Somatic Experiencing Trauma Institute, which conducts trainings in this work throughout the world and in various indigenous cultures, with twenty-six faculty members and over five thousand students. Dr. Levine was a stress consultant for NASA on the development of the space shuttle project and was a member of the Institute of World Affairs Task Force of Psychologists for Social Responsibility in developing responses to large-scale disasters and ethno-political warfare. Levine’s international bestseller, Waking the Tiger: Healing Trauma, has been translated into twenty-two languages. His recent interests include the prevention of trauma in children, and he has co-written two books, with Maggie Kline, in this area: Trauma Through a Child’s Eyes and Trauma-Proofing Your Kids. His most recent book: In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness, was just released this year to rave reviews. Levine’s original contribution to the field of Body-Psychotherapy was honored in 2010 when he received the Life Time Achievement award from the United States Association for Body Psychotherapy (USABP).»

…………….

 

Somatic Experiencing, SE, tar utgangspunkt i regulering av det autonome nervesystemet, ANS. Kroppslige plager, uro, og angst kan være autonome syptomer på overveldende hendelser som ligger lagret i kroppen. Gjennom individuell veiledning vil man oppnå bevisstgjøring av kroppslige signaler og få muligheter til bedre regulering av ANS, samt slippe spenninger som ligger lagret i kroppen.

Ved opplevd frykt har kroppen ulike forsvarsmekanismer. De mest avamserte er våre sosiale evner som samtale/forhandling til å unnslippe situasjonen hvis mulig. Kamp/flukt responsen er et alternativ for å komme unna fare. Hvis ingen av disse  mekanismene er aktuelle vil kroppen koble inn immobiliserings-responsen. Denne benyttes ved kombinasjon av frykt og hjelpeløshet. Det er viktig å merke seg at vi ikke selv velger våre forsvarsmekanismer, det skjer automatisk.

Det autonome nervesystemet, ANS, er ansvarlig for forsvarsmekanismene. ANS er det ikke-viljestyrte nervesystemet som i motsetning til det motoriske nervesystem, ikke styres av vilje og kontroll. ANS reagerer ut ifra hva som er lagret i hjernestammen i forbindelse med frykt og er basert på alder, tidligere erfaringer, situasjonen i seg selv og ikke minst dypere instinkter vedrørende fare.  Amygdala, en mandelformet struktur i hjernen,  er ansvarlig for hva som sorteres som truende og fungerer som alarm-knapp.

HPA-aksen betegner reaksjonen som skjer ved opplevd fare der stresshormonene produseres. Hypothalamus (H) produserer et prehormon som påvirker hypofysen (P, pituitary gland) til å produsere hormonet ACTH som deretter går ut i blodbanen og virker på binyrene (adrenal gland). Binyrene produserer deretter adrenalin og noradrenalin, (hormoner/nevrotransmittere), som er korttidsstresshormon og cortisol som er langstidsstresshormon. Hormonenbalansen påvirker igjen de ulike organene, både raskt og mer langvarig.

Ved opplevd fare går blodet til muskulatur og til hjernen, pupillene utvides slik at virkelighetsbildet blir tydeligere, pulsen øker, blodet pumpes raskere til lunger for oksygenopptak og til muskulatur for å øke funksjonsevnen. Samtidig kobles fordøyelsen ut, huden blir blek fordi blodet trengs andre steder og alt i kroppen gjøres istand til flukt/ kamp,  eller «fight/ flight.»

Ved overveldelse, der vi ikke kommer oss unna fare, vil kroppen bli stående i en slagt fastlåst fight/flight. Energien, de voldsomme kreftene som ble mobilisert for å komme unna fare, forblir i kroppen. Vi blir stående i en beredskapssituasjon der vi fremdeles er i full mobilisering.

Ulike symptomer kan være spent/ smertefull muskulatur som kan gi smerter i ledd, begrenset bevegelighet og sirkulasjon,  spenningshodepine, nakke- eller ryggsmerter, mage/tarm- problematikk. Som følge av at kroppen er i full mobilisering sendes sensoriske signaler til hjernen om at det fremdeles er fare.Dermed vil igjen pulsen øke, pupillene utvides, pusten gå raskere og så videre. Vi er nå inne i en negativ sirkel, vi er igjen fastlåst.

Målsettingen i SE er bedre balanse i nervesystemet. Man blir veiledet til å følge sansesignalene kroppen for bedre regulering mellom spenning og avspenning og søker slipp i spenning gjennom tårer, skjelving, varme/ svette eller dyp pust.  Ved å arbeidet med det kroppslige minnet, implicit memory, på en varsom måte, vil vi unngå overveldelse. Utgangspunktet er egne ressurser. Det å fullføre den kroppslige responsen ved fare, the unfinished gesture, den fastlåste responsen på tidligere opplevd fare, er målsettingen denne type kroppslig bearbeiding.

Vi husker ikke alltid historien vår, men kroppen husker alt. Ved dypt, integrert arbeid gjennom SE- metoden vil vi kunne bearbeide historien vår på en varsom måte og oppnå ro og tilstedeværelse i oss selv og i eget liv.

 

Intervju med Peter A. Levin – Psykolog nyt nr. 19 / 2012

Unknown

 

Når mennesker oplever deres krop på en ny måde, bliver de i stand til at se tilbage på tidligere hændelser og skabe en ny historie, et sammenhængende narrativ 

 

Last ned PDF her: interview_Peter_Levine_DP_nyt

 

Comments are closed.