RealEase – Bevegelsesglede

RealEase er bevegelse som undervises i små grupper eller som individuell veiledning.

hopp_liten

 

«Utgangspunktet er kroppens iboende evne til å hele seg selv. Målsettingen er tilstedeværelse, kroppskontakt og helse . Bevegelse gjennom RealEase bidrar til å løse opp i muskulære spenninger og annet fastlåst vev samt regulering av det autonome nervesystemet i forbindelse med stress og traumer»

 

 

 

Muskel og skjelettplager/ stress-symptomer
Mange er sykemeldte på grunn av muskel- og skjelettplager. Gjennom kunnskap og kontakt med kroppen kan du arbeide med å bli friskere. Endel mennesker med plager kvier seg for å gå på trening fordi bevegelsene er for krevende. Da er det lett å miste motivasjonen. Gjennom rolig fokusert arbeid med kroppen får du anledning til å kjenne hva som er akkurat passe for deg. Arbeidet bidrar til å balansere nervesystemet, samt til sirkulasjon i blod og bindevev. RealEase kan bidra til å dempe stress-symptomer som
-smerte og spenning,
-uro og angst,
-søvnløshet,
-svimmelhet og
-problemer med mage og tarm

Utnytte kroppens muligheter
Kroppen er et avansert bevegelsesapparat. De færreste benytter mulighetene dette gir.
Vi sitter mye stille, driver gjerne mekanisert trening og benytter dermed kun en liten del av kroppens fulle kapasitet. Fokus på kroppen som helhet forsvinner. Det samme gjør gleden ved å kjenne at hele kroppen er i bevegelse. Det ideelle er å utnytte bevegelsesmulighetene fullt ut sammen med naturlig pust. Det gir sirkulasjon i hele kroppen og bevegelse i alle ledd uten at det blir for mye. Alle kan flytte på egne grenser.

Myk, sterk og smidig
Etterhvert som vi blir eldre begrenses leddutslagene og kroppens muligheter. Samtidig blir vi blir mer på vakt for å falle og tar færre sjanser med kroppen. Vi blir mindre lekne. Mange beveger seg også mindre enn tidligere, noe som igjen gjør at man blir svakere og mindre fleksibel. Gjennom RealEase kan du bruke kroppen maksimalt ut fra egne forutsetninger, utfordre grensene uten å risikere skade. Dette bidrar til at du holder deg smidig og sterk lenger.

En time
En gruppetime med RealEase kan alle delta på ut ifra egne forutsetninger, men man vil ha størst utbytte av å delta i en time som er tilpasset eget behov. I begynnelsen av timen legges det vekt på bakkekontakt, balanse og muskel-og skjelettkontakt gjennom enkle styrke- og balanseøvelser stående. Pusten bevisstgjøres. Etterhvert går vi over til bevegelse sittende, liggende eller annet. Timene har forskjellig tema fra gang til gang. Med dette som utgangspunkt kan alle arbeide ut fra det som kjennes godt og riktig og samtidig utfordre egne grenser. Noen må ta hensyn til smerter mens andre har større frihet til å utforske kroppens muligheter. Du blir varm uten å bli svett. I siste del av timen er fokus på avspenning og sansning.

RealEase benytter rolige, faste bevegelser og flyt-bevegelser med utgangspunkt i en helhetstankegang. Å erfare nye bevegelsesmuligheter åpner stramt og fastlåst vev. Å være tilstede i hele seg gir energi og åpner for bevegelsesglede.

RealEase har rolig musikk som støtter bevegelskvaliteten. Timen varer 75 minutter.

Bakgrunn
Min bakgrunn er 30 års erfaring som pedagog innenfor bevegelse/trening og videreutdanning innen kroppsorientert stress- og traumeregulering. Jeg har medisinsk grunnstudium og er utdannet massør. RealEase er et resultat av kunnskap, erfaring og observasjon sammen med troen på at vi er skapt til bevegelse og at naturlig bevegelse og flyt skaper sirkulasjon og helse.

 

 

 

 

Ta kontakt for gruppetimer eller individuell veiledning.

Velkommen!

 

Comments are closed.