I pausen

Når vi puster inn, fylles lungene med oksygen. Når vi  puster ut slippes karbondioksid, CO2. Begge deler er like viktig og nødvendig for at vi skal leve. Etter denne syklusen er det en liten pause før vi puster inn igjen. I musikkens verden kommer ulike toner etter hverandre, innimellom er det små eller større pauser. […]

Kvinner og menn og helse

Vi kjenner alle utrykket «å bli stiv av skrekk». Vi har opplevd eller hørt om noen som ble så redde at de ble helt slappe i kroppen, «jeg kunne ikke bevege en muskel, kroppen kjentes blytung». Gjennom arbeid med bevegelse i mer enn 30 år, de senere år i sammenheng med stress og traumer har jeg […]

Hva gjør oss syke?

Med bred bakgrunn uten å være spesialisert i noe annet enn bevegelse, slipper jeg å bli forført av fagkunnskap på ett bestemt felt. Jeg kan endel om traumer, endel om kroppens anatomi og fysiologi, jeg kan noe om psykologi og vet hvordan vi påvirkes både kroppslig og mentalt gjennom utviklingen vår og jeg kan endel […]

Helhet

Vi må søke helhet Vi må ha mot til å søke etter helhet, sier professor i samfunnsmedisin Per Fugelli i et foredrag holdt ved HIOA nå i januar. Han sier at forskningens vesen er å klippe opp i biter for å forstå delene men at det forbindelsene, sammenhengen, som er viktig. Jeg er helt enig. […]

Tanker om bearbeiding

«Be Impeccable With Your Word.
 Speak with integrity. Say only what you mean.» Dette er en del av et sitat fra «The four agreements» av  don Miguel Ruiz, shamanistisk lærer og healer. Det å konsentrere det man tenker ned til enkle beskrivende ord er en kunst. Kunstformen kalles poesi. Det som er interessant er prosessen […]

Liv er bevegelse

Liv er bevegelse, bevegelse er liv. Hva er bevegelse? Hva er fastlåsthet? Bevegelse er alt fra en tå som rører på seg til fullstendig flyt gjennom hele kroppen. Bevegelsen kan også starte gjennom et sanseinntrykk, som et bilde, en lyd eller berøring der kroppen automatisk responderer uten vår styring. Resultatet er en form for bevegelse […]