18th nov 2014

RealEase/Somatic Experiencing

RealEase er SE i bevegelse.
Vi arbeider med å løse opp i spenninger og andre stress-relaterte plager gjennom å følge kroppens behov for bevegelse.

17th nov 2014

Tension Releasing Exercise

Tension Releasing Exercises eller Trauma Releasing Exercises - TRE - benyttes i behandling av spenning i dyp muskulatur

16th nov 2014

Massasje

En massasjetime tar utgangspunkt i klientens ønsker og behov. Jeg arbeider rolig med integrering av pust.

15th nov 2014

Kurs & aktiviteter

Jeg holder jevnlig kurs i TRE, RealEase og andre konsepter innenfor bevegelse og sansning