Kroppskontakt – Cathrine Scharff  Thommessen RealEase – Bevegelsesglede Kurs i bevegelse og kroppskontakt “The body is the map of the mind” Massasje

Kroppskontakt – Cathrine Scharff Thommessen

Kroppskontakt – bevegelsesterapi, stress/ traumeregulering og avspenning

RealEase – Bevegelsesglede

RealEase – tilstedeværelse, kroppskontakt og helse. Bevegelse gjennom RealEase løser opp i muskulære spenninger og annet fastlåst vev og i det autonome nervesystemet i forbindelse med stress og traumer.

Kurs i bevegelse og kroppskontakt

for terapeuter og pedagoger. 5 kurskvelder, første kursperiode starter 8. Januar 2014.

“The body is the map of the mind”

Somatic Experiencing – SE -er en kroppsorientert metode for bearbeiding av traumatiske opplevelser.

Massasje

Muskelspenninger dannes ved overanstrengelse av muskulaturen. Årsak kan være ensidig arbeidssituasjon, som arbeid ved PC, som håndverker eller annet.

"The body is the map of the mind" - J.D. Landis, Solitude   "Kroppen er et bilde på sjelen men også motsatt. Våre tanker og følelser blir påvirket av det vi sanser. Alt er et continuum, en organisk helhet. Med kroppskontakt menes tilstedeværelse i hele seg. Det er å kjenne bakkekontakt, sanse indre organer, muskler og ledd, merke spenning og smerte men også ro og avspenthet. Det er å kunne fornemmelse likevekt og balanse. Kroppskontakt er viktig for selvregulering av nervesystemet i forbindelse med stressrelaterte plager og sykdom." På mitt kontor i Majorstuhuset tilbyr jeg timer i massasje, Tension Releasing Exercises/TRE, Somatic Experiencing/SE og bevegelse. Felles for disse metodene er arbeid med tilstedværelse, sansning og pust.

18th nov 2014

RealEase/Somatic Experiencing

RealEase er SE i bevegelse.
Vi arbeider med å løse opp i spenninger og andre stress-relaterte plager gjennom å følge kroppens behov for bevegelse.

17th nov 2014

Tension Releasing Exercise

Tension Releasing Exercises eller Trauma Releasing Exercises - TRE - benyttes i behandling av spenning i dyp muskulatur

16th nov 2014

Massasje

En massasjetime tar utgangspunkt i klientens ønsker og behov. Jeg arbeider rolig med integrering av pust.

15th nov 2014

Kurs & aktiviteter

Jeg holder jevnlig kurs i TRE, RealEase og andre konsepter innenfor bevegelse og sansning